Mens du udforer de folgende ovelser, skal du have en stabil, dyb vejrtrakning, men du ma ikke anstrenge dig. Under meditation hjalper dyb vejrtrakning sindet til at forblive stille og roligt. Faktisk er en god ovelse blot at koncentrere sig om ind- og udandingen, mens du gor det, lader du alle tanker, der dukker op i dit sind, bare flyde forbi, tank ikke pa dem, lad dem bare ga.


Ovelse et.
Tag en simpel tanke, f.eks. sundhed, tank pa dig selv i fuld sundhed, tank pa den varme glod, den afslappede folelse du har, nar du foler dig sund. Prov at fastholde denne tanke sa lange som muligt, lad ikke andre tanker trange sig pa, koncentrer dig helt om dig selv. Dette er en god ovelse at starte med, da den ikke er for specifik, da den kun vil lade tanker og billeder om dig selv trange ind i din mentale proces.
Ovelse to.
Hold din arm ud foran dig i skulderhojde. Loft handen lidt op, sa du kan se dine fingernegle, koncentrer dig om dine fingernegle og prov at holde armene rolige i mindst et minut. Hver gang du udforer denne ovelse, skal du forsoge at forlange koncentrationstiden lidt langere, indtil du udforer ovelsen i op til fem minutter. Lav denne ovelse med begge arme.
Ovelse 3.
Tag et glas vand og hold det foran dig, og retter din opmarksomhed mod toppen af glasset(Lær mere om e adultfrinendfinder.com).

https://www.youtube.com/watch?v=VKn3_AVNB_k
Prov at holde din arm sa rolig som muligt koncentrer dig om krusningerne dit mal er at se ingen krusninger, ingen bevagelse i vandet overhovedet.
Ovelse fire.
Denne ovelse kan udfores enten staende eller siddende. Tag et stykke almindeligt papir og tegn en synlig prik i midten, sat papiret op pa vaggen foran dig og koncentrer dig om prikken. Nar du er afslappet, forestil dig, at den luft, du indander, kommer fra punktet, og at den luft, du udander, gar ind i punktet. Begynd at udfore denne ovelse i mindst fem minutter og og op til mindst 20 minutter.
Ovelse fem.
Der er ikke fastsat nogen tidsbegransning for netop denne ovelse, men hvis den praktiseres regelmassigt, kan den abne dit sind for dets indre potentiale. Tag et ur, som du kan hore tikke, men dit mal er ikke at koncentrere dig om tikkene, men om mellemrummene mellem tikkene. Efterhanden som du far erfaring med denne ovelse, vil du maske bemarke, at tikkene begynder at oploses i dit sind, og at tiden mellem tikkene bliver langere. Men jo langere du kan udfore denne ovelse, og jo dybere du kan koncentrere dig, mens du udforer den, jo mere begynder din tidsopfattelse at forsvinde, og ovelsen er afsluttet pa ingen tid overhovedet.
Det er forst efter en omfattende brug af disse ovelser, at vi begynder at satte pris pa fordelene ved koncentration, ligesom at lare at cykle, nar vi forst har mestret denne kunst, er det noget, der aldrig forlader os().
ZZZZZZZZ

(
https://www.wellandgood.com/dating-tips/).

Posts from the same category: