Table of Contents

Jeg er angstelig.

2

Jeg oplever angst.

3

Noget forarsager mig angst.
I satning nr. 1 siger vi, at jeg ER angstelig. “Hvem” er i dette tilfalde angstelig.
Det tyder pa, at den, du er, er bekymret. Hvem vi er, i vores hojeste, hojeste natur, i kernen af vores vasen, er angstelig!? Dette berorer os dybt. Det lyder permanent.

Og synes at henvende sig til selve vores identitet som menneske. Som den, vi tror, vi er.
Tag nu satning nr. 2: Jeg oplever angst nu.
Vi er ikke angstelige, som i satning nr. 1. Men vi har en oplevelse af angst. Der synes at vare en person, der er adskilt fra den oplevelse, der finder sted.
En dybere eller storre tilstedevarelse af den, vi er, er adskilt fra angsten.
Se nu pa satning nr. 3. Noget forarsager mig angst. Her er der endnu storre afstand mellem den “hvem” vi er og den angst, vi foler.
I dette tilfalde handler angsten om noget andet. Den handler ikke om os. Den handler om noget andet, der foregar.
Nu siger jeg ikke, at det ene udsagn er mere sandt end det andet, nar det galder angst. Dette er blot tre perspektiver, der bruges til at losne det greb, som angsten har om os.
Fornem “hvem” i dit indre vasen
Brug denne skelnen til at skare en kloft mellem “hvem” du er og “hvad” du er i stand til at opleve(Lær mere om e adultfrienedfinder login).

https://www.youtube.com/watch?v=Tjq_ljlb_oI
Mellem dig og “det”, der sker uden for dig, i dine tanker og i din krop.
Brug denne fornemmelse af “hvem” der er kernen i dit vasen til at se oplevelsen af angst som adskilt og adskilt.
Dette er et forste skridt. At se dig selv som havende en adskilt identitet fra alt det, du kan opleve – herunder angst.
Den naste udfordring er at lare at lare, hvordan du hele tiden valger dit dybere “hvem” frem for de overfladiske tanker og folelser().
ZZZZZZZZ

(
https://theeverygirl.com/new-relationship-advice/).

Posts from the same category: